Les Croupiers Running Club
Results

Cardiff parkrun, 1 October 2011
Maria at Athens marathon, 2010
Gwent League at Brecon, 2010
London marathon, 2010
Cardiff parkrun, 5th November 2011
Cardiff parkrun 457
5 km
01 Oct 2016
Road
http://www.parkrun.org.uk/cardiff/results/weeklyresults/?runSeqNumber=457

Position Athlete Age Category Time PB
1 Oliver Williams SEN M 16:24 15:21
7 Edward Donovan V35 M 17:10 15:57
12 Michael Riley V35 M 17:59 17:52
16 Glyn Fletcher V35 M 18:31 15:59
18 Richard Bullen V55 M 18:46 16:16
38 Matthew Govier V40 M 20:27 17:32
45 Janet Holmes V35 F 20:45 19:20
66 Marcus Meyrick V45 M 21:32 18:53
77 Terry Docherty V50 M 22:25 21:20
87 Angela Champion V40 F 22:55 21:02
92 Jen Coleman V40 F 23:00 18:36
130 Aine Kenny V35 F 24:18 20:16
131 David E Williams V50 M 24:18 19:11
156 Rod Perons V50 M 24:53 21:01
171 Tim Green V50 M 25:26 20:35
178 Yvonne Bullen V50 F 25:40 20:55
207 Carlos Pinatti V50 M 26:32 24:45
210 Gwyn Jones V50 M 26:38 20:53
242 Caroline Nightingale V50 F 27:31 24:20
249 Glenda Edwards V50 F 27:44 23:10
271 Alan Mann V55 M 28:30 19:29
279 Michelle Amblin V40 F 28:35 22:57
320 Angharad Parry-Jones V40 F 29:45 28:36
321 David McDonald V45 M 29:46 22:20
369 Alyson Davey V40 F 31:30 29:31
370 Elizabeth Denton V55 F 31:32 25:41
401 Kelly Crofts V35 F 33:28 24:52
409 Luke Heslop V40 M 33:51 23:03
468 Ralph Davey V70 M 43:13 22:30
469 Stuart Ball V35 M 43:14 25:51
475 Desmond Davies V65 M 45:21 20:25
31 Les Croupiers runners competed.

Runners: 1070   Races: 8594   Results: 65229